امروز
1400 آذر 17
9 11

جا به جایی

اسکرول

اسکرول یا انتقال دهنده وظیفه جابه جایی مواد از مخزن تا میکسر و یا از جایی به جای دیگر را دارد و دارای انواع مختلفی نظیر صنعتی و اتوماتیک یا دستی صنعتی و همچنین کمپرسی میباشد.

نمایش
صفحه 1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی