امروز
1399 آبان 11
33 2

جا به جایی

اسکرول

اسکرول یا انتقال دهنده وظیفه جابه جایی مواد از مخزن تا میکسر و یا از جایی به جای دیگر را دارد و دارای انواع مختلفی نظیر صنعتی و اتوماتیک یا دستی صنعتی و همچنین کمپرسی میباشد.

نمایش
صفحه 1

در حال بارگذاری 1 رکورد بعدی

در حال بارگذاری 1 رکورد بعدی