امروز
1400 دی 27
14 2

تجهیزات

خلاصه :

تجهیزات


ماشین‌سازی  با انتقال تکنولوژی و فعالیت مستمر  تاکنون  سهم تولید این تجهیزات و بومی‌سازی کامل تکنولوژی آن  را توانسته افزایش دهد و  به‌عنوان یکی از شرکت‌های صاحب دانش فنی  مطرح شود.

وی ادامه داد: دیگ‌های بخار ساخت ماشین‌سازی اراک باکیفیت بسیار بالا و ارزان‌تر از نمونه‌های مشابه تولیدشده در کشورهای خارجی، کشور را از  خروج ارز و واردات این محصولات بی نیاز کرده است