امروز
1400 فروردین 27
47 14
1 01 99
1 0

نوروز

خلاصه :

سال نو خورشیدی نوروز باستانی 1399 خدمت مردم شریف ایران مبارک باد


نوروز مبارکنوروز 1399 بر تمام هم میهنان مبارک باشه.
 

امید است در این سال جدید و پس از سپری کردن سالی سخت و دشوار و وقایع سهمگین بتوانیم سالی پر از برکت و شادی را تجربه کنیم و با مشارکت مردم بتوانیم این بیماری عجیب #کرونا را پشت سر بگذاریم.
 

لیست نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0